Nosacījumi

Vispārējā vienošanās

Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.silmachy.lv īpašnieku SIA „Silmachy remedies”, vien. reģistrācijas Nr. 40103913590,  juridiskā adrese: Raunas iela 45/2-101, Rīga, LV – 1084, tās valdes locekļa Martas Trofimovas personā, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.silmachy.lv interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.silmachy.lv interneta tirdzniecības vietnē. Šis Distances līgums neattiecas uz pirkumiem, ko Pircējs veicis Pārdevēja mazumtirdzniecības veikalos. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā un pārdod bārdas, ūsu, roku un sejas kosmētiku (turpmāk Preces saskaņā ar šī līguma noteikumiem (turpmāk tekstā saukts Līgums). 

Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv

Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.

Privātums

Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajai personai, izņemot VAS Latvijas pasts pasūtījuma piegādes nodrošināšanai.  Silmachy remedies nekad neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru Jūs sniedzat tiešsaistē. Silmachy remedies nepārdod un neizīrē patērētāja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem. Pircēja sniegtā informācija palīdz apstrādāt pieprasījumus un piegādāt preci. Silmachy remedies pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa likums. Silmachy remedies veic visus iespējamos pasākumus Jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

Produkti personīgai lietošanai

Silmachy remedies mājas lapā pieejamie produkti ir paredzēti vienīgi personīgai lietošanai, Jūs nedrīkstiet tos pārdot vai pārpārdot citiem. Silmachy remedies pārdodamās Preces – kosmētikas līdzekļi – nav pārtikas produkti un nav lietojami uzturā. Silmachy remedies ir veikuši nepieciešamos drošības pasākumus, lai mūsu Preces noformējums – iepakojums, marķējums – nebūtu sajaucami ar pārtikas produktu, kā arī neapdraudētu patērētāja veselību un drošību. Silmachy remedies prece sastāv no kosmētikā iekļautām dabiskajām sastāvdaļām un ir droša, cilvēka dzīvībai, veselībai, videi nekaitīga prece, kas atbilst Latvijas Republikas likuma Preču un pakalpojumu drošuma likuma normām, kā arī starptautiskiem normatīviem aktiem.

Apmaksas, preces komplektēšanas un piegādes kārtība

Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā www.silmachy.lv. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju un nospiežot uz lauka „Doties uz PayPal“. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz silmachy.remedies@gmail.com. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu.

Ja Pircējam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu mājas lapā, nav tiesībspējas un/vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piemēram, vecāki). Iepriekš minētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.

Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar kurjerpasta noteiktajiem tarifiem. Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja

Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic darba dienās no plkst. 10.00 līdz 21.00. Sestdienās, svētdienās komplektēšana netiek veikta. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.

Vidējais piegādes laiks ir 2 (divas) līdz 6 (sešas) darba dienas Latvijas teritorijā, taču Pārdevējs patur tiesības Preci piegādāt 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Preces pieejamības noliktavā.

Visas cenas ir norādītas ar 21 % PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Preces piegādes brīdī Pircējs apņemas parakstīt kvīti par Preces saņemšanu.

Apmaksu par Preci Pircējs veic interneta vietnē PayPal (http://www.paypal.com). Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs.

Atteikuma tiesības

Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdu situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (krāsa, preces nosaukums un citi būtiski parametri).

Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Lai izvairītos no strīdu situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (krāsa, preces nosaukums un citi būtiski parametri). Kurjerpasta izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz Pārdevējs.

Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

  1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota (ņemot vērā Preces specifiku). Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.
  2. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.
  3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar Pārdevēju, sūtot e-pastu silmachy.remedies@gmail.com. Pircējs saņem no Pārdevēja atteikuma veidlapas formu, kuru aizpilda un nosūta Pārdevējam uz iepriekšminēto e-pastu.
  4. Pircējam ir pienākums saglabāt gan pasta dokumentus par Preces saņemšanu, gan pasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.
  5. Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja noliktavā (“Silmači”, Baldone, Baldones novads, LV – 2125) pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

Kā ar mums sazināties

Ja jums ir kādi jautājumi, komentāri vai pieprasījumi par šo privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums, sūtot e-pastu uz silmachy.remedies@gmail.comTas pats attiecas uz gadījumiem, ja jūs vēlaties piekļūt jebkādai informācijai, ko esam par jums ieguvuši, izmantojot šo vietni, vai arī, ja jūs vēlaties, lai šī informācija tiktu labota, bloķēta vai izdzēsta.